สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Blizzard Cafe`
• ได้สิทธิในการบริการเกม Overwatch โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องใช้ Game Key
• ได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะกับผู้เล่นในร้านอินเตอร์เน็ตสมาชิก เช่น EXP เพิ่มขึ้น 20%
• ได้รับการสนับสนุนทางด้านกิจกรรมการตลาดต่างๆ
• ได้รับสื่อส่งเสริมการขาย เพื่อตกแต่งร้านของท่าน