ขั้นตอนการสมัคร Battle.net ID
1. เข้าสู่ Website : http://us.battle.net/th/
• กดปุ่ม “สร้างบัญชี”
2. กรอกข้อมูลตามแต่ละช่อง และกดปุ่ม “สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี”
• โปรดจำคำตอบ ของคำถามกันลืมของท่านให้ดี
3. เสร็จสิ้นการสมัคร ท่านสามารถใช้ ID นี้ในการ Log-in เข้าสู่ Battle.net Application เพื่อเล่นเกมต่างๆได้
ขั้นตอนการสมัคร Battle.net ID ด้วย Facebook
1. เข้าสู่ Website : http://us.battle.net/th/
• กดปุ่ม “สร้างบัญชี”
2. กดปุ่ม "สมัครใช้งานด้วย Facebook"
3. กดปุ่ม ดำเนินการต่อ
4. ใส่วันเกิดของท่านเพื่อทำการยืนยันบัญชีของ Facebook และกดปุ่ม “สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี”
5. กดปุ่ม ดำเนินการต่อ
6. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม และกดปุ่มดำเนินการต่อ
• โปรดจำคำตอบ ของคำถามกันลืมของท่านให้ดี
7. เสร็จสิ้นการสมัคร ท่านสามารถใช้ ID นี้ในการ Log-in เข้าสู่ Battle.net Application เพื่อเล่นเกมต่างๆได้