คุณสมบัติร้านอินเตอร์เน็ตที่สามารถสมัครสมาชิกได้
• ร้านอินเตอร์เน็ตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวีดีทัศน์
• ร้านต้องมีระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ เพื่อให้สามารถเล่นเกม Overwatch ได้ดังนี้
• ระบบปฏิบัติการ : Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (latest Service Pack)
• CPU : Intel® Core™ i5 or AMD Phenom™ II X3 or better
• Graphic Card : NVIDIA® GeForce® GTX 660 or AMD Radeon™ HD 7950 or better
• Memory : 6 GB RAM
• พื้นที่ว่างใน Hard disk : 30 GB available hard drive space
• Resolution : 1024 x 768 minimum display resolution