Blizzard Cafe` คืออะไร
Blizzard Cafe` คือโปรแกรมสำหรับร้านอินเตอร์เน็ต ในการให้บริการเกม Overwatch ให้กับร้านสมาชิก โดยที่ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องซื้อ Game Key ด้วยโปรแกรม Blizzard Cafe’ ผู้เล่นเพียงแค่มี Battle.net ID ก็สามารถเล่น Overwatch ที่ร้านอินเตอร์เน็ตได้ทันที
• พร้อมรับสิทธิพิเศษ EXP เพิ่มขึ้น 20% และสามารถใช้ Skin พิเศษของ Origin Edition